Меню сайту
Форма входу
E-mail:
Пароль:


   
Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади

Офіційний сайт Солом\'янської районної в м.Києві державної адміністрації
Система Orphus

орг.5

орг.5
орг.5

 

Порядок денний: екологічний стан району

   Саме проблемні питання природоохоронної сфери району стали основними на розгляді на апаратній нараді, що відбулась 14 серпня ц. р. І не випадково, Солом'янський район є одним з найбільших промислових районів міста, зокрема за кількістю підприємств, що стоять на державному обліку об'єктів, які чинять шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.

    З доповіддю про еколо­гічний стан у районі виступи­ла завідувач сектору екології райдержадміністрації Оксана Халипа (на знімку). За її сло­вами, у минулому році від під­приємств району внаслідок виробничої діяльності в ат­мосферне повітря надійшло 815,8 тонн забруднюючих ре­човин. Хоча за останні роки є певна тенденція незначного зниження викидів промисло­вими підприємствами. Утім, йдеться не про значне скоро­чення, і тим більш не про ско­рочення, пов'язане з впрова­дженням новітніх технологій, скажімо, запровадженням енерго- та ресурсозберіга­ючих технологій, а про ско­рочення, спричинене лише зупинкою підприємств та ско­роченням обсягів виробни­цтва. Найбільш забруднюю­чими є підприємства району, зокрема теплові мережі ПАТ АК «Київенерго», TOB «Кнауф Гіпс Київ», вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський. До речі, навантаження на еко­логію району посилює саме Південно-Західна залізниця, залізничні колії якої - протяж­ністю біля 167 км - проходять майже через увесь район. На території району розташовані три потужні залізничні станції: Київ-Товарний, Київ-Волинський, Київ-Пасажирський та підприємства, які обслугову­ють залізницю (Вагонна діль­ниця, Вагонне депо, Локомо­тивне депо), частка викидів яких складає близько 13 від­сотків від загального обсягу викидів. Хоча в порівнянні з іншими видами транспорту, скажімо, автомобільним, за­лізничний заподіює менше екологічного збитку, однак значну техногенну загрозу не­суть перевезення залізницею небезпечних речовин.

   Загалом щодо автомо­більного транспорту, то за рівнем викидів від автотран­спорту Солом'янський район посідає перше місце, де 18 відсотків складають викиди автотранспорту суб'єктів гос­подарської діяльності, решта 82 відсотки - викиди автомо­білів, що перебувають у при­ватній власності, так званих «маршруток».

   Району вкрай потрібні як нові транспортні розв'язки для поліпшення екологічної ситуації, так і ландшафтні зони. На цьому, власне, і ак­центував увагу голова рай­держадміністрації Іван Сидо­ров.

   У районі та й у місті в ці­лому збільшилась кількість випадків самовільного вста­новлення суб'єктами госпо­дарювання теплогенеруючого обладнання, що працює на твердому паливі (гранули деревини). Особливо ситуа­ція загострюється в зимовий період. Як приклад слід на­звати встановлення автоном­ної котельні, яка працює на твердому паливі, на території спортивного комплексу Цен­трального спортивного клубу Збройних Сил України за адресою: Повітрофлотський проспект, 10, що викликало масові звернення мешканців району щодо погіршення стану атмосферного повітря.

   Доповідач також зупинилась на питаннях, які треба розв’язати, щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Це має бути як підтримка з боку держави, так і дбайливе ставлення кожного мешканця до довкілля. Хоча, як свідчить практика, людина знищує природу, не задумуючись про наслідки...

 

Наталя КИРЯНОВА Виділіть орфографічну помилку та натисніть Ctrl+Enter