Меню сайту
Форма входу
E-mail:
Пароль:


   
Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади

Офіційний сайт Солом\'янської районної в м.Києві державної адміністрації
Система Orphus

Місто8

Місто8
Місто8

 

Арслана – жінка-вітер 

 

   Вона з дитинства мріяла стати лікарем... І зрештою змогла повноцінно реалізувати себе не тільки в цій, а і в багатьох супутніх галузях. Працювати задля людей, задля зростання і розвитку власної душі, розкривати глибинні таємниці людської сутності - це те, без чого, напевно, не уявляє свого життя наша героїня. А розповідь - про непересічну особистість, мешканку Солом'янського району, лікаря, поетесу, викладача, автора близько 80 наукових робіт, наукового редактора, тележурналіста, автора телевізійних проектів та фільмів – Лідію Буцьку.

 

   Переважну частину свідо­мого життя пані Лідія прожи­ває і працює в нашому районі, тож має дуже теплі почуття до Солом'янки, крім того, вва­жає, що якби ті політики, ко­трі опікуються нашим рідним містом, мали більше подібних сентиментальних почуттів, народились чи бодай зрос­тали у Києві, то й душа б їхня боліла за рідне місто і працю­вали б вони краще на благо столичної громади...

   Лідія Буцька - одна з не­багатьох, хто бореться за формування свідомої і здо­рової нації. Та почнімо істо­рію здалеку... Наша героїня з відзнакою закінчила школу №173, фізико-математичний клас. Зі шкільних предметів найбільше вподобала саме математику й фізику (нео­дноразово здобувала призові місця на олімпіадах, зокрема на Всесоюзних). «Математика і фізика - це гімнастика для розуму, яка структурує мис­лення, відволікає від «шкідли­вих» думок і почуттів, таких, як: ревність, безпідставний страх та ін. Це своєрідна ме­дитація, що допомагає скон­центруватись», - вважає Лідія Буцька. А ще дуже любила писати - як українською, так і російською. Після школи пані Лідію запрошували вступити без іспитів до «КПІ», та вона обрала Київський медичний інститут ім. 0. 0. Богомольця. Адже, хоч і дуже любила фі­зику й математику, не могла відмовитись від найзаповітнішої мрії. Ще маленькою Лідія «лікувала» іграшки, комах, тварин... «Навчати, лікувати і малювати - з дитинства це були мої улюблені три гри», - ділиться пані Лідія. Саме ці захоплення зрештою визна­чили її майбутнє.

   Навчалась на санітарно - гігієнічному факультеті, здо­була спеціальність «терапевт, профпатолог». Після закін­чення університету пані Лідія працювала в Інституті гігієни праці, де одразу стала за­відуючою кабінетом функці­ональної діагностики. Також пройшла хороший курс спеці­алізації в Інституті кардіології ім. М. Д. Стражеска - освоїла понад 20 функціональних ме­тодів дослідження організму людини. Але все ще не мала прямого доступу до пацієнтів. Тож Лідія Буцька продовжу­вала освоювати нові спеціа­лізації: лікувальний масаж (в Інституті ортопедії), лікуваль­на фізкультура, голкорефлек­сотерапія та ін.

   Пані Лідія вивчала транс­цендентальну медитацію в Університеті Махаріши, а також філософію та історію у школі класичної філософії «Акрополь». На курси філо­софії Лідія Буцька приходила разом із трирічним сином і це досить позитивно вплинуло на формування особистості останнього. У 1993 р. пере­йшла працювати на кафедру спортивної медицини і сонології Національної медичної академії післядипломної осві­ти ім.                         П. Л. Шупика (МАПО), де через рік вступила до ас­пірантури. Паралельно пані Лідія здобуває ступінь магі­стра в Академії державного управління у сфері охорони здоров'я і закінчує аспіранту­ру в МАПО. Згодом захистила дисертацію на звання канди­дата медичних наук.

   З 1997 р. і до сьогодні Лі­дія Буцька викладає в НТУУ «КПІ» (старший викладач, до­цент на кафедрі фізичної ре­абілітації), займається лікар­ською практикою. Частина її віршів покладена на музику і, дозволю собі зазначити, що пісні ці пронизані надзви­чайною чуттєвістю. А ще пані Лідія має 15-річний досвід ро­боти на телебаченні - як ав­тор, ведуча, журналіст і режи­сер. Її проекти неодноразово здобували вагомі нагороди, зокрема 4-х міжнародних фестивалів.

   Та Лідія Буцька не планує зупинятись на досягнутому. У найближчих планах - за­хист докторської дисерта­ції, відродження фестивалю «Здоров'я»...

   «Я насолоджуюсь тими враженнями, які мені дає моє життя», - говорить Лідія Буць­ка. Вона любить свою роботу, часто подорожує, постійно досліджує щось нове, при цьому завжди виділяє час для сім'ї.

   Постає слушне питання: і як тільки пані Лідія все всти­гає? Та не дарма її псевдонім - Арслана, «жінка-вітер».

 

Олена ШПЕТНА

 Виділіть орфографічну помилку та натисніть Ctrl+Enter